wtorek, 22 lipca 2014

Alley

Aleja Róż położona przy Alejach Ujazdowskich, to niegdyś ulica pełna poetów i artystów. W Kamienicy przy Alei Róż 6 mieszkał Gałczyński, Broniewski, Słonimski i Kruczkowski.
Kamienicę Al. Róż 10, przede wojną zamieszkiwała znakomita pianistka Zofia z Bernsteinów Meyerowa, stałym gościem był u niej Artur Rubinstein, a w jej salonie koncertowali także Karol Szymanowski, Grzegorz Fitelberg czy Maurice Ravel, twórca znanego i przepięknego  Boléro.
Aleja Róż to uliczka króciutka ale niezwykle wytworna. Kiedyś biegła przez ogród różany stąd nazwa. Są tam cztery modernistyczne kamienice i cztery pałacyki udostępnione ambasadom.
Przed wojną mieszkała tu warszawska elita, w czasie wojny – niemieccy dygnitarze.
Z kamienicy nr 6 praktycznie nie pozostało nic po 1945 roku. 
Odbudowywane po wojnie mieszkania trafiały w ręce nowej elity i polityków jak Bierut, Cyrankiewicz, gdyż blisko stąd było do Urzędu Rady Ministrów, Belwederu i Komitetu Centralnego PZPR.
Z al. Róż, dochodzimy do Dolinki Szwajcarskiej, w której  latem urządzano koncerty i przedstawienia teatralne, a zimą zaś wytworne towarzystwo cieszyło się z jazdy na  łyżwach.

shorts -here
parka- Allegro
shoes - Aldo 


Backstage- tak się kończą moje  próby uśmiechania się :)


sobota, 19 lipca 2014

Rapid

Poszliśmy za ciosem i po Koszykowej dzisiejsze zdjęcia to sąsiedzki Plac Konstytucji. Wielkie budynki, kolumny, masywne latarnie- kandelabry i potężne fasady. Typowa zabudowa socrealistyczna. Plac Konstytucji był wraz z Pałacem Kultury i Nauki sztandarową inwestycją Warszawy okresu realizmu socjalistycznego 1949-1956. Czyż nie widać, że są rodzeństwem hihi?. Plac leży u zbiegu Koszykowej, Marszałkowskiej, Pięknej, Śniadeckich i Waryńskiego. Tu pamiętam, jak przez mgłę, był wielki sklep z zabawkami Kidi Land czy jakoś tak. Matko  jakież to były wędrówki, by choć popatrzeć :)

shirt- here
pants-zlz.com
hh- NN